Available courses

Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոն

Ճարտարապետության տեսության, պատմության և ժառանգության ամբիոն

Դասընթացի նպատակն է ճարտարապետություն մասնագիտությամբ ուսանողներին ծանոթացնել ճարտարապետական կառույցների և միջավայրի գեղարվեստական արտահայտչականության նշանակության, ծավալատարածական հորինվածքի հիմնական միջոցների և օրինաչափությունների հետ։

Դասընթացը բաժանված է երեք հիմնական մասերից՝ ճակատային կամ ֆրոնտալ, ծավալային և տարածական հորինվածքներ։ Յուրաքանչյուր դասընթացի ժամանակ ուսանողը ծանոթանալու է ճարտարապետական ստեղծագործության գեղարվեստական ձևաստեղծման ընդհանուր օրենքներին ու օրինաչափություններին, որոնց հիմքում ընկած են այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են՝ սիմետրիա իր տարատեսակներով, ռիթմ և մետր, մասշտաբայնություն, նյուանս, կոնտրաստ, նույնություն և այլն։ 

Դասընթացը կօգնի ուսանողի խորացնել ճարտարապետական հորինվածքի վերաբերյալ ունեցած գիտելիքները, դրանք կիրառել ինչպես «Ծավալատարածական հորինվածք» առարկայի գործնական պարապմունքների, այնպես էլ հետագա նախագծային աշխատանքներում, հորինվածքային խնդիրները լուծելու ժամանակ։

Լեզուների ամբիոնCourse categories